INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU I VODNO EKOLOŠKO INŽENJERSTVO

Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo
Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd
Tel. +381(11)337-02-06
e-mail: officeih@grf.bg.ac.rs


44o 48’ 21.22” N, 20o 28’ 40.48” E